STATISTIKY

Cílem sdružení FORUM PSR je minimalizovat dopady zneužívání alkoholu. Jedna z oblastí, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu sbírá FÓRUM PSR informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.
V této sekci budeme zveřejňovat informace a analýzy související s alkoholem za volantem.

 


Dopravní nehody s alkoholem o letních prázdninách 2010

21.09.2010 - O letních prázdninách roku 2010 bylo při 1.056 dopravních nehodách zjištěn alkohol; při dvou dopravních nehodách byla zjištěna přítomnost alkoholu a drog. Při těchto nehodách bylo 9 osob usmrceno, 65 osob těžce zraněno a 469 osob zraněno lehce. Při nehodách s kombinací alkohol a drogy byly dvě osoby usmrceny a tři zraněny.

 


Alkohol za volantem: 1. pololetí 2010

Nejvíce zabíjejí řidiči s více než 1 promile alkoholu v krvi

29.07.2010 - V 1. pololetí roku 2010 bylo hlášeno Policii ČR celkem 2.230 dopravních nehod, kdy byl viník dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Při těchto dopravních nehodách bylo 32 osob usmrceno a 1.050 osob zraněno. V porovnání se stejným obdobím roku 2009 je pozitivní, že všechny ukazatele alkoholu za volantem klesají. Počet nehod klesl o 480 dopravních nehod, počet usmrcených klesl o 28 osob a počet zraněných o 202 osob.

 


Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu ve Středočeském kraji v období let 2005 až 2009

20100607 StredniChechy_small7.6.2010 - V roce 2009 oproti roku 2008 došlo i přes celkový pokles usmrcených osob v České republice k výraznému počtu usmrcených osob při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu, a to o 43 usmrcených osob. Středočeský kraj se na tomto nárůstu podílel výrazně, a to nárůstem 6 usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel.

 

 

 


Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010

10.5.2010 - V prvním čtvrtletí 2010 bylo Policii ČR hlášeno celkem 843 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách byly 4 osoby usmrceny a 315 osob bylo zraněno. Oproti 1. čtvrtletí 2009 došlo v 1. čtvrtletí 2010 k poklesu počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu o 375 dopravních nehod, k poklesu počtu usmrcených osob při těchto nehodách o 23 osob a počtu zraněných o 159 osob

 


Dopravní nehody o Velikonocích v roce 2010

9.4.2010 - O Velikonocích v letošním roce došlo k celkem 586 dopravním nehodám, při kterých bylo 6 osob usmrceno, 31 osob bylo těžce zraněno a 215 osob bylo lehce zraněno.

 


20100216_IS_ano

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu v lednu 2010 podle krajů

V lednu 2010 registrovala Policie ČR celkem 314 dopravních nehod zaviněných všemi účastníky silničního provozu pod vlivem alkoholu.
- Nejvíce dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v absolutních číslech bylo na území Středočeského kraje (46 dopravních nehod)
- Nejméně dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu bylo na území Zlínského kraje
- Moravské kraje se podílely na celkovém počtu dopravních nehod celkem 47%, tj. každá 2. dopravní nehoda zaviněná pod vlivem alkoholu se stala na Moravě

 


 

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu v lednu 2010

Policie ČR evidovala v lednu 2010 celkem 314 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 5,6% z celkového počtu Policií ČR evidovaných dopravních nehod), při kterých evidovala dvě usmrcené osoby a 98 osob zraněných (z toho šest těžce zraněných osob a 92 lehce zraněných osob).
V porovnání s lednem 2009 je počet nehod nižší o 109 (tj. o 21,9%), počet usmrcených je o sedm osob nižší a počet zraněných je o 55 osob nižší.


   

20100202 Cyklisteaalk2010_malyDopravní nehody cyklistů pod vlivem alkoholu v roce 2009

Pod vlivem alkoholu zavinili cyklisté v roce 2009 celkem 522 dopravních nehod, z tohoto počtu zavinili děti do 15 let pod vlivem alkoholu celkem dvě dopravní nehody, tj. 9 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a hlášených Policii ČR.

 

 

 


 TZ_Alkohol_201001

Téměř čtvrtina všech dopravních nehod na Nový rok byla způsobena pod vlivem alkoholu

V období 1.1. – 17. 1. 2010 došlo v České republice celkem k 2.993 dopravním nehodám, při kterých bylo celkem 22 osob usmrceno, 62 osob těžce zraněno a 573 osob lehce zraněno.
Z tohoto počtu bylo 173 dopravních nehod zaviněno pod vlivem alkoholu. Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu tvořily v daném období 5,9 % z celkového počtu dopravních nehod. Jedná se o pokles ve srovnání s průměrem roku 2010, který tvořil 8,1 %. K tomuto relativně příznivému trendu jistě přispěl i nový přístup Policie ČR, kdy se řidiči při každé kontrole musí podrobit dechové zkoušce. 
 


  TZ_Alkohol_2009

2009: Dramatický nárůst usmrcených při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu

Dobrá zpráva je, že za rok 2009 v České republice došlo k výraznému poklesu počtu osob usmrcených v důsledku dopravních nehod, a to z 992 v roce 2008 na 832 v roce loňském, tj. pokles o 160 usmrcených osob.
Špatná zpráva ovšem je, že to neplatí o usmrcených při nehodách pod vlivem alkoholu. V tomto případně došlo v roce 2009 k dramatickému nárůstu počtu obětí, kdy při 5.725 dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu bylo usmrceno celkem 123 osob, což je o 43 osob (54 procent!) více, než v roce předchozím.
Přitom byl rok 2007 s 36 obětmi počet usmrcených při takovýchto nehodách nejnižší za celou dobu existence ČR. Situace se však změnila v roce 2008, kdy si alkohol za volantem vyžádal 80 obětí a v roce 2009 jich bylo dokonce 123.


TZ_Alkohol_2008

2008: Víc než dvojnásobek mrtvých při nehodách pod vlivem alkoholu

Více než dvojnásobný počet mrtvých při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu přinesl rok 2008. Jak uvádějí statistiky Policie ČR, v minulém roce zemřelo při těchto nehodách 80 lidí, což je o 44 více oproti 36 v roce 2007. Jedná se o nárůst počtu obětí o 122 %. Celkový počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu přitom klesl z 7.466 na 7.252, to je o  2,9 % méně.

 

 


perex_dopravni-nehody-zavinene-pod-vlivem-alkoholu-leto-2008.jpgO letošních letních prázdninách došlo k vysokému nárůstu počtu usmrcených u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu


PRAHA, FÓRUM PSR, 03.10.2008

Prázdninové měsíce letošního roku 2008 poznamenal vysoký nárůst usmrcených při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu, a to i přes pokles alkoholem zaviněných nehod oproti prázdninám roku 2007 o 179 nehod.
Celkem došlo o letošních letních prázdninách k 1.257 dopravním nehodám zaviněných pod vlivem alkoholu, při kterých bylo 11 osob usmrceno a 627 osob zraněno. Riziko být usmrcen při dopravní nehodě o letních prázdninách roku 2008 bylo 2x vyšší než v ostatních měsících roku 2008.
Usmrcení při prázdninových nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu tvoří celkem 37 % (přesně 36,66 %) všech usmrcených při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu od začátku letošního roku (11 usmrcených osob z celkového počtu 30 usmrcených osob za období leden až srpen 2008).


GrafDopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu

PRAHA, FÓRUM PSR, 30.07.2008

Červen je každoročně měsícem s největším počtem dopravních nehod v prvnim pololetí roku. Bohužel tato neradostná situace pokračuje i v roce 2008, kdy se červen podílel na celkovém počtu dopravních nehod v prvním pololetí 23%, a to i přes to, že v porovnání se stejným obdobím roku 2007 počet nehod poklesl o 7908 nehod a počet usmrcených osob poklesl o 49 osob.


GrafNehody motocyklistů - v roce 2007 bylo usmrceno 134 osob na jednostopých motorových vozidlech

PRAHA, FÓRUM PSR, 07.03.2008

S přicházejícím příznivým jarním počasím vyrážejí na silnice motocyklisté. Dlouhodobě počet motocyklistů v České republice stoupá a právě motocyklisté patří vedle chodců a cyklistů k těm nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu.


GrafZvýšil se počet chodců, kteří zavinili nehody pod vlivem alkoholu

PRAHA, ČTK, 3.2.2008
Praha - Loni zavinili chodci celkem 1576 dopravních nehod, z toho 196 bylo pod vlivem alkoholu, což je o 25 nehod více než v roce 2006. Celkem zemřelo na českých silnicích při nehodách 198 chodců, dva z nich byli přitom pod vlivem alkoholu. Pět chodců usmrtili opilí řidiči. Uvedlo to v tiskové zprávě sdružení Fórum PSR (zodpovědní výrobci lihovin).

 

 


Graf2007: nárůst nehod pod vlivem alkoholu, pokles počtu usmrcených

PRAHA, FÓRUM PSR, 17.1.2007
Přestože od roku 2006 je jakékoliv množství alkoholu v krvi trestným činem, statistiky Policie ČR za rok 2007 ukazují nárůst počtu dopravních nehod pod vlivem alkoholu.

 

 

 


GrafZbytečně tragické Vánoce

PRAHA, FÓRUM PSR, 28.12.2007
Na nebývale vysokém počtu vánočních obětí na silnicích se nadprůměrně podíleli opilí řidiči.
Policejní statistiky zaznamenaly v průběhu pěti dnů kolem Vánoc 1409 nehod, 106 (7,5 %) z nich způsobili opilí řidiči. Nehody si vyžádaly jedenáct lidských životů, 28 těžce a 200 lehce zraněných. Přitom v dlouhodobém průměru nesou opilí řidiči zodpovědnost za cca. 4,5 % všech silničních nehod.

 

 


GrafAlkohol za volantem

PRAHA, FÓRUM PSR, 12.12.2007
Šokující podíl opilých řidičů bez řidičáku na nehodovosti
Řidiči bez příslušného řidičského oprávnění se významně podílí na nehodách pod vlivem alkoholu Přesto patří Česko k zemím s nejmenším počtem obětí alkoholu za volantem

 

 


  

Admin ; Přečteno: 47483 x