Roste závažnost nehod pod vlivem alkoholu

 FÓRUM PSR (Praha, 19.02.2009)

Přesto, že počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu dlouhodobě klesá, razantním způsobem roste jejich závažnost. S tím souvisí i nárůst trestných činů řidičů, jelikož stávající legislativa trestá za nedbalostní trestné činy ty řidiče, kterým bylo zjištěno více než jedno promile alkoholu v krvi.

V období 2000 až 2005 se počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a kvalifikovaných jako nedbalostní trestný čin pohyboval kolem 1.200 nehod, od roku 2006 tento počet výrazně roste s tím, že v roce 2008 dosáhl čísla 4.222 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a kvalifikovaných jako trestný čin (viz graf níže).


Podíl počtu dopravních nehod s alkoholem - trestných činů - z celkového počtu dopravních nehod byl v roce 2000 12 %, od roku 2007 roste (34 %) a v roce 2008 dosáhl hodnoty 58 %. To znamená, že v roce 2008 bylo zaviněno téměř 60 % dopravních nehod výrazně podnapilými účastníky silničního provozu, u kterých byla prokázána hladina alkoholu vyšší než 1 promile. Jinými slovy – v roce 2008 byla každá 1,7. dopravní nehoda pod vlivem alkoholu zaviněna účastníkem silničního provozu s více než 1 promile alkoholu v krvi, přičemž v roce 2000 to byla "pouze" každá 8. dopravní nehoda.

Důvodem skokového nárůstu v roce 2006 je zpřísnění sankcí za jízdu pod vlivem alkoholu, která vešla v platnost 1.7.2006. Nicméně tento trend od té doby výrazně posiluje a údaje z roku 2008 jsou šokující.


"Řidič i s malým množstvím alkoholu v krvi je nebezpečný, o to víc pak ten, který má více než jedno promile. Bohužel není výjimkou, že dopravní nehodu způsobí řidiči, kteří mají např. nad 2,5 promile," říká David Binar, výkonný ředitel sdružení zodpovědných výrobců lihovin FÓRUM PSR. "Řidiči by si měli uvědomit, že při hladině alkoholu v krvi mezi 0,8 až 1 promile je riziko způsobit vážnou dopravní nehodu jedenáctkrát vyšší než u střízlivého řidiče. S narůstající množstvím alkoholu v krvi se riziko vážné dopravní nehody exponenciálně zvyšuje."


Jen v lednu 2009 již bylo zaviněno 423 dopravních nehod pod vlivem alkoholu, při kterých byly dvě osoby usmrceny a 153 osob bylo zraněno. Podíl dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu z celkového počtu dopravních nehod převyšuje dlouhodobý průměr, neboť v lednu 2009 tento podíl činil 6,2 % (dlouhodobý průměr je 4,8 %).


V letošním roce můžeme předpokládat, že počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a evidovaných Policií ČR poklesne, a to s ohledem na změnu právní úpravy, kdy je nutné volat dopravní policii až k nehodám s hmotnou škodou nad 100.000,- Kč. Je pravděpodobné, že dojde k poklesu hlášených dopravních nehod, kde nedošlo k usmrcení nebo zranění, ale jeden s účastníků bude pod vlivem alkoholu. Dosavadní praxe, kdy byly všichni účastníci nehody testování na přítomnost alkoholu, se u všech dopravních nehod bohužel částečně vytratí.


"Obávám se, že tímto již dochází ke snížení odstrašujícího efektu pramenícího ze zákonem stanovené nulové tolerance, ke které mimochodem směřuje rostoucí počet evropských zemí. Nárůst počtu vážných dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu při celkovém poklesu takovýchto nehod svědčí o rostoucím pocitu beztrestnosti u skupiny bezohledných řidičů," myslí si David Binar.

Loňský rok přinesl více než dvojnásobný počet mrtvých při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu. Podle statistik Policie ČR v minulém roce zemřelo při těchto nehodách 80 lidí, což je o 44 více oproti 36 v roce 2007. Jedná se o nárůst počtu obětí o 122 %. Celkový počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu přitom klesl z 7.466 na 7.252, to je o 2,9 % méně.

Vazne nehody pod vlivem - trestne ciny


Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu.

Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR -. BESIP DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.


Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz. Smyslem projektu je v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.


Kontakty:

David Binar
FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci lihovin)
602 321 560
binar@forum-psr.cz
www.pijsrozumem.cz


Jaroslav Hořín
odborný konzultant pro bezpečnost silničního provozu
720 424 435
j.horin@seznam.cz

 

 

Admin ; Přečteno: 23085 x