V sobotu 17.října 2009 proběhla Evropská noc bez nehod

 TISKOVÁ ZPRÁVA
 FÓRUM PSR (Praha, 19.10.2009)

V noci ze soboty 17. na neděli 18. října 2009 uspořádala organizace Zodpovědní mladí řidiči ve spolupráci se sdružením FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci lihovin), občanským sdružením SANANIM, které se zabývá prevencí a léčbou v oblasti drogových závislostí, a za podpory Ministerstva dopravy ČR, oddělení BESIP, akci s názvem "Evropská noc bez nehod". Tento projekt je zaměřen na propagaci a zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu a chce ukázat mladým řidičům, že pití alkoholu a řízení by se nemělo kombinovat.

Akce proběhla ve všech 27 členských státech Evropské unie. V České republice se jednalo o první akci Noc bez nehod, která měla ověřit, zda tento koncept zapůsobí i na mladé české řidiče. Ve spolupráci s partnery byly proto vybrány tři rozdílné kluby, ve kterých se mladí dobrovolníci bavili se svými vrstevníky o nebezpečí alkoholu za volantem. Mladí lidé, kteří se k akci v klubech přihlásili, měli možnost si při odchodu z podniku dobrovolně ověřit dechovou zkouškou, zda by byli schopni řídit motorové vozidlo. V případě negativního výsledku obdrželi malý dárek.

Pokud se týká výsledků, 46 % těch účastníků akce, kteří se podrobili dechové zkoušce, mělo negativní výsledek, 54 % výsledek pozitivní. „Tyto údaje jsou varující a potvrzují data z policejních statistik, že dopravní nehody zaviněné mladými řidiči pod vlivem alkoholu jsou v České republice závažným problémem“ prohlásil po akci David Binar, výkonný ředitel sdružení FÓRUM PSR a dodal: „Je zřejmé, že potřeba preventivních aktivit obdobného druhu je u nás velice zapotřebí.“

Kontakt:

FÓRUM PSR
David Binar
602 321 560
www.pijsrozumem.cz

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS
Céline Danhier
(European Project Manager)
+32 472 266 789
Responsible Young Drivers
9, Place des Barricades
1000 Brussels
+32 2 513 3994
www.ryd.be

Cílem sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu) je minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu. Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR - BESIP „DOMLUVME SE“ (www.domluvme-se.cz) i Evropskou noc bez nehod belgické organizace Zodpovědní mladí řidiči (www.ryd.be).
FÓRUM PSR je signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, jejímž cílem je snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Admin ; Přečteno: 19690 x