Dopravní nehody o Velikonocích v roce 2010

Informační servis
Alkohol za volantem


FÓRUM PSR (Praha, 9.4.2010)

O Velikonocích v letošním roce došlo k celkem 586 dopravním nehodám, při kterých bylo 6 osob usmrceno, 31 osob bylo těžce zraněno a 215 osob bylo lehce zraněno.

O tom, že ani varování ze strany Policie ČR, že bude ve zvýšené míře provádět dozor v silničním provozu s důrazem na alkohol za volantem jsou někteří řidiči nepoučitelní svědčí i ta skutečnost, že o Velikonocích bylo celkem 67 dopravních nehod zaviněno řidiči pod vlivem alkoholu, tj. v průměru 11 % z celkového počtu dopravních nehod (v roce 2009 o Velikonocích 12 %). To znamená, že u každé 8. dopravní nehodě byl o letošních Velikonocích ve hře alkohol. Co si myslet o 37 letém řidiči motocyklu, který 3. dubna narazil se svým motocyklem do sloupu veřejného osvětlení a usmrtil svého spolujezdce a řídil s 3,3 promile alkoholu?

Alkohol byl příčinou dopravních nehod v neděli 4. dubna v 17 %, v pondělí 5. dubna v 16 % (každá 6. dopravní nehoda).

K nejvíce dopravním nehodám s alkoholem došlo o letošních Velkonocích v Plzeňském kraji a v Moravskoslezském kraji – v každém z těchto krajů došlo k 8 dopravním nehodám pod vlivem alkoholu.

Velikonoce_ted

Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu.
Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR - BESIP DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.

Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz. Smyslem projektu je v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.

Tisková zpráva ve formátu pdf je ZDE

Kontakty:
David Binar
FÓRUM PSR
602 321 560
www.pijsrozumem.cz

Jaroslav Hořín
odborný konzultant pro bezpečnost silničního provozu
720 424 435

www.pijsrozumem.cz
http://www.erscharter.eu/

 

LOGA_PSR_ERSCh
www.pijsrozumem.cz    www.paueducation.com/charter

Admin ; Přečteno: 18125 x