Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010

Informační servis
Alkohol za volantem

FÓRUM PSR (Praha, 10.5.2010)

- V prvním čtvrtletí 2010 bylo Policii ČR hlášeno celkem 843 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu
- Při těchto nehodách byly 4 osoby usmrceny a 315 osob bylo zraněno
- Oproti 1. čtvrtletí 2009 došlo v 1. čtvrtletí 2010 k poklesu počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu o 375 dopravních nehod, k poklesu počtu usmrcených osob při těchto nehodách o 23 osob a počtu zraněných o 159 osob
- V prvním čtvrtletí došlo k 343 dopravním nehodám zaviněných pod vlivem alkoholu ve dne (41% z celkového počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu) a k 500 dopravním nehodám zaviněných pod vlivem alkoholu v noci (59 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu)
- Tyto nehody tvořily 4,9 % z celkového počtu dopravních nehod hlášených Policii ČR
- Usmrcení při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu tvořili 3,38 % z celkového počtu usmrcených osob v 1. čtvrtletí 2010
- Zranění při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu tvořili 7,4 % z celkového počtu zraněných osob v 1. čtvrtletí 2010
- V 1. čtvrtletí 2010 bylo 36 % dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu zaviněno v sobotu a v neděli, z tohoto počtu 21 % v sobotu a 15 % v neděli
- K nejvíce dopravním nehodám zaviněných pod vlivem alkoholu došlo v 1. čtvrtletí 2010 v březnu, a to celkem k 320 dopravním nehodám. Tyto nehody tvořily 38 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010
- 81 % dopravních nehod s alkoholem zavinili v 1. čtvrtletí 2010 řidiči osobních automobilů, 7 % řidiči nákladních vozidel, 6 % chodci, 4 % cyklisté a 2 % ostatní účastníci silničního provozu
- 36 % všech dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010 se stalo v sobotu nebo v neděli
- 21 % všech dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010 se stalo v sobotu
- každá 3. dopravní nehoda zaviněná pod vlivem alkoholu v 1. čtvrtletí 2010 se stala v sobotu nebo v neděli


Další informace najdete ZDE


Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu.
Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR - BESIP DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.

Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz. Smyslem projektu je v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.


Kontakty:
David Binar   
FÓRUM PSR   
602 321 560   
www.pijsrozumem.cz


Jaroslav Hořín
odborný konzultant pro bezpečnost silničního provozu
720 424 435


www.pijsrozumem.cz
http://www.erscharter.eu/

LOGA_PSR_ERSCh

Admin ; Přečteno: 19576 x