Nejvíce zabíjejí řidiči s více než 1 promile alkoholu v krvi

Alkohol za volantem: 1. pololetí 2010
FÓRUM PSR (Praha, 29.07.2010)

V 1. pololetí roku 2010 bylo hlášeno Policii ČR celkem 2.230 dopravních nehod, kdy byl viník dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Při těchto dopravních nehodách bylo 32 osob usmrceno a 1.050 osob zraněno. V porovnání se stejným obdobím roku 2009 je pozitivní, že všechny ukazatele alkoholu za volantem klesají. Počet nehod klesl o 480 dopravních nehod, počet usmrcených klesl o 28 osob a počet zraněných o 202 osob.


Od 1. ledna 2010 Policie ČR nově eviduje i výši hladiny alkoholu u viníků dopravních nehod. Tato nová evidence přinesla v prvním pololetí burcující výsledky. Z celkového počtu 2.230 dopravních nehod se zjištěným alkoholem u viníka dopravní nehody 69 % viníků mělo hladinu alkoholu vyšší než 1 promile! (1.487 případů nad 1 promile z celkového počtu 2.230 dopravních nehod). Řidiči s více než 1 promile alkoholu usmrtili v 1. pololetí 72 % z celkového počtu usmrcených osob, kdy byl viník dopravní nehody pod vlivem alkoholu (23 osob z celkového počtu 32 usmrcených osob, kdy byl u viníka dopravní nehody zjištěn alkohol).


Při kontrolách řidičů v 1. pololetí 2010 zjistili policisté celkem 6.858 opilých řidičů, přičemž 2.091 (31 %) z nich mělo alkohol do 0,24 promile. To znamená, že u 69 % řidičů (4.767 řidičů) byla zjištěna hladina alkoholu nad 0,24 promile


Tato čísla jsou varující a svědčí o nezodpovědnosti českých řidičů. Nikdo nepochybuje, že více než 1 promile výrazně snižuje schopnost řídit, a přesto je mnoho řidičů, kteří nedbají na rady a ani vysoké tresty je neodradí. Jenom v prvním pololetí 2010 bylo stíháno za alkohol za volantem v Česku 1.443 řidičů. I údaje zjištěné při policejních kontrolách jsou varující. Tato zjištění jednoznačně svědčí o tom, že v České republice ještě nenastala situace, kdy by bylo možné vážně uvažovat o povolení malého množství alkoholu v krvi řidičů tak, jak je tomu v motoristicky vyspělých státech.


Alkohol za volant nepatří, a to ani v malém množství, a diskuse o „možném povolení 1 piva před jízdou“ nejsou za této situace na místě.
Situaci týkající se alkoholu a řízení vozidel v České republice ilustruje i průzkum EUROBAROMETERU Evropské komise, publikovaný v dubnu 2010. V průzkumu 11 % z dotázaných Čechů uvedlo špatně nejvyšší v ČR povolenou hladinu alkoholu v krvi a 14 % na tuto otázku nedokázalo odpovědět. To znamená, že čtvrtina obyvatel vůbec neví, že se v naší zemi nesmí řídit pod vlivem alkoholu.

Text v souboru ve formátu pdf ZDE

 

Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je minimalizovat dopady zneužívaní alkoholu.
Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR - BESIP DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.
Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz. Smyslem projektu je v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.

Kontakty:
David Binar
FÓRUM PSR
602 321 560
binar@forum-psr.cz
www.pijsrozumem.cz

Jaroslav Hořín
odborný konzultant pro bezpečnost silničního provozu
720 424 435
j.horin@seznam.cz

www.pijsrozumem.cz
www.erscharter.eu

F-PSR - ERSCharter

Admin ; Přečteno: 18548 x