O SDRUŽENÍ

FÓRUM PSR je neziskové sdružení významných výrobců a distributorů alkoholických nápojů v České republice.
Sdružení bylo založeno v červenci 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem!“)
Cílem sdružení je minimalizace škod působených zneužíváním alkoholu.
FÓRUM PSR tvoří společnosti, které si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které zneužitím alkoholu mohou vzniknout.
FÓRUM PSR je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu.
FÓRUM PSR se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.

 

Ke splnění těchto cílů vyvíjí zejména následující aktivity:

  • Podporuje zodpovědný přístup ke konzumaci a přispívá k omezování škod působených alkoholem prostřednictvím boje proti nesprávným konzumačním návykům formou cílených preventivních vzdělávacích a informačních kampaní.
  • Prostřednictvím účinných systémů samoregulace v rámci odvětví prosazuje odpovědnou komerční komunikaci s cílem ochrany spotřebitelů.

Při své činnosti FÓRUM PSR úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty.

 

Členy sdružení jsou:

  • BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec
  • Brown-Forman Czech and Slovak Republics
  • Global Spirits
  • GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., Ústí n.L.
  • Jan Becher – Karlovarská Becherovka
  • Remy Cointreau Czech Republic
  • RUDOLF JELÍNEK a.s., Vizovice
  • Stock Plzeň

FÓRUM PSR spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření,které existují po celém světě. Seznam evropských organizací tohoto typu najdete na stránkách organizace EFRD (rubrika Good Practice in the EU, podoblast National Contacts).

Admin ; Přečteno: 31999 x